Rozšířené textové inzeráty Vyhledávání

Rozšířené textové inzeráty

V Skliku je možné používat rozšířené textové inzeráty (ETA). Práce s nimi je velmi podobná jako u standardních inzerátů, mají ale své odlišnosti.

Rozšířený textový inzerát (ETA) ve vyhledávání na Seznam.cz

Standardní textový inzerát (STA) ve vyhledávání na Seznam.cz

Rozšířené inzeráty poskytují více prostoru pro reklamní sdělení. Limity pro text inzerátu jsou vyšší a mají druhý titulek. Místo dvou kratších popisků obsahují jeden, ten je však delší než oba standardní popisky dohromady.

ETA jsou podporovány v importu i exportu kampaní.
Rozdílná je i práce s Viditelnou URL, která automaticky načítá doménu z Cílové URL doplněnou o dvě pole Cesta. Ta mohou obsahovat název podstránky nebo slova úzce související s obsahem cílové stránky.

  • Titulek 1 (max. 30 znaků)
  • Titulek 2 (max. 30 znaků)
  • Viditelná URL – skládá se z automaticky načtené domény (Cílové URL (vč. subdomén) a z Cesty)
  • Cílové URL (max. 2048 znaků) – obsahuje adresu stránky, na kterou se uživatel po kliknutí na inzerátu dostane
  • Cesty (dvě pole po max. 15 znacích) – podporuje dynamické proměnné {Keyword:} a umožňuje použití diakritiky. Vyplnění je nepovinné. Pokud je vyplněno pole Cesta 2, je vyplnění pole Cesta 1 povinné. Pole nemůže obsahovat některé speciální znaky.
  • Popisek (max. 80 znaků) – prostor pro delší reklamní sdělení

Pokročilé

  • Měřicí šablona – nepovinné pole pro zadání URL s externím měřicím systémem. Toto pole vyplňují pouze uživatelé, kteří používají měřicí systém třetích stran.

Proměnné pro měřicí šablonu

{lpurl} – Parametr, který vkládá Cílovou URL. Musí se jednou escapovat.
{lpurl+2} – Dvojnásobně kódovaná cílová URL. Hodí se v případě, že používáte řetězec přesměrování.
{unescapedlpurl} – Nekódovaná cílová URL
{escapedlpurl} – Kódovaná cílová URL. Kódují se znaky :, /, ?, = a %
{escapedlpurl+2} – Dvojnásobně kódovaná cílová URL. Hodí se v případě, že používáte řetězec přesměrování.

Příklad {lpurl}:
Měřicí šablona: http://www.mericiserver.com/?url={lpurl}
Cílová URL (z reklamy): https://domena.cz/dorty-pro-deti/
URL prokliku: http://www.mericiserver.com/?url=https%3A//domena.cz/dorty-pro-deti/%26id%3D5

Převod standardních inzerátů na rozšířené

V rozhraní Skliku je možné převést standardní inzeráty na rozšířené. Stačí v přehledu inzerátů kliknout na Vybrané > Převést na rozšířené. Text vybraných standardních inzerátů se otevře v hromadné úpravě rozšířených inzerátů. Stačí doplnit druhý titulek, případně inzeráty upravit dle potřeby a vybrat, jestli se mají původní standardní inzeráty smazat. Po uložení se aktivují nové rozšířené inzeráty.

náhled menu „vybrané“

Zobrazení a kompatibilita

V případě, že máte ve stejné sestavě běžné textové inzeráty i ETA, systém respektuje nastavený způsob střídání inzerátů. Tedy pokud máte nastavenou např. preferenci zobrazení inzerátů s vyšším CTR (Optimalizovaně dle CTR), systém bude upřednostňovat zobrazení běžného textového inzerátu, pokud dosahuje vyššího CTR.

Formát Responzivní reklama (responsive ads) z Google AdWords není v Skliku podporován. Při importu nebudou takové reklamy importovány.