Rozšíření o adresu Vyhledávání

Rozšíření inzerátu o adresu

Své inzeráty můžete rozšířit o adresu firmy nebo prodejny propojením s firemním zápisem na Firmy.cz. Rozšíření o adresu se u inzerátů zobrazuje pouze ve Vyhledávací síti.

Díky Rozšíření inzerátu o adresu získají uživatelé informace, jež mohou ovlivnit jejich rozhodování. Účinně tak oslovíte především skupinu lidí, která hledá místní nabídku.

  • Můžete dosáhnout zvýšení CTR a snížení ceny za proklik, respektive zlepšení pozic inzerátů a efektivnějšího využití finančních prostředků.
  • V kombinaci s vhodným Regionálním cílením přesněji zacílíte své potenciální zákazníky, kteří hledají nabídku v určitém regionu.
Rozšíření inzerátu o adresu

Rozšíření inzerátu o adresu

Pokud nemáte firemní zápis v katalogu firem a institucí Firmy.cz, můžete jej bezplatně vytvořit pomocí přidávacího formuláře. Více informací naleznete v nápovědě pro Firmy.cz.

Ukázka inzerátu rozšířeného o adresu

Nastavení rozšíření inzerátu o adresu

Nastavení Rozšíření inzerátu o adresu naleznete v Nastavení kampaně, kde je možné dohledat firemní zápis prostřednictvím , názvu firmy nebo identifikačního čísla či URL adresy firemního zápisu. Následně vyberte ze seznamu vyhledaných firemních zápisů ten, se kterým chcete kampaň propojit.

Výpis firemních zápisů

Výpis firemních zápisů

Po provázání kampaně s firemním zápisem bude vaše volba výchozím nastavením pro všechny inzeráty napříč kampaní. Propojení u jednotlivých inzerátů můžete vypnout v Úpravě inzerátu. Změníte-li v Nastavení kampaně propojení s jiným firemním zápisem, dojde u inzerátů k obnovení původního nastavení.

Pokud svoji kampaň propojíte s centrální pobočkou, naskytne se vám možnost při Úpravě inzerátu vybrat jednu z poboček v rámci firemního zápisu nebo nastavit automatické propojování s pobočkou nejbližší uživateli.

Vypnutí nebo změnu pobočky lze provést nejen v editaci, ale také při Vytváření nového inzerátu.
Aktivace propojení u inzerátu

Aktivace propojení u inzerátu