Šestero doporučení pro kombinovanou reklamu Vyhledávání

Doporučení pro kombinovanou reklamu

1. Smysluplný Dlouhý titulek
Z dlouhého titulku musí být zřejmé co nabízíte, neboť se často zobrazuje jako hlavní sdělení bez popisku. Když do něj jen zkopírujete doplňkový Titulek 2 z ETA inzerátu, nebude reklama fungovat.

2. Ilustrační obrázky bez textu
Obrázky bez textu mají dvojnásobné CTR, protože nevyvolávají „efekt bannerové slepoty“.

3. Obrázky, které lze oříznout
Hlavní objekt by měl být na fotografii/obrázku centrovaný a zarovnaný tak, aby obrázek mohl být po stranách oříznut cca o 7 %.

4. Obrázky bez přebytečného okraje
Používejte grafiku, která zabírá celý prostor obrázku.

5. Kvalitní logo jen ve správném rozměru
– vyberte si rozměr loga, který více odpovídá poměrům stran vašeho logotypu, a toto logo zadejte
nezadávejte obdélníkové logo do čtvercové plochy a naopak
– obrázek loga by měl pokrývat celou grafickou plochu bez zbytečných okrajů

6. Přesné cílení
Pokud máte omezený rozpočet a váš produkt není skutečně pro každého, necilte jen na umístění www.seznam.cz, ale zpřesněte cílení relevantními zájmy, které vaši zákazníci mají.