Textová a grafická inzerce Vyhledávání

Textová a grafická inzerce

Struktura účtu

Hierarchie účtu je tvořena Kampaněmi a Sestavami, které obsahují Klíčová slova a Inzeráty. Díky této struktuře můžete pro lepší přehlednost logicky členit vaši reklamu dle nabídky. Účet může obsahovat neomezený počet kampaní > sestav > klíčových slov a inzerátů.

Vytváření reklam

Volba typu inzerce. Knihovna reklam. Hromadné vkládání reklam.

Kombinovaná reklama

Kombinovaná reklama se skládá z až 4 obrázků doplněných o texty a používá se v Obsahové síti Sklik. Systém zobrazí ty prvky, které nejlépe pasují do reklamní jednotky a zajistí tak maximální výkon.

Rozšířené textové inzeráty

Rozšířené inzeráty poskytují více prostoru pro reklamní sdělení. Limity pro text inzerátu jsou vyšší a mají druhý titulek. Místo dvou kratších popisků obsahují jeden, ten je však delší než oba standardní popisky dohromady.

Grafická reklama

V Obsahové síti lze inzerovat vedle textových inzerátů také prostřednictvím grafické reklamy, která rovněž umožňuje cílit na uživatele či stránku. Jedná se tedy o vizuální formu reklamy s orientací na výkon a posílení značky.

Řazení inzerátů

Pozici inzerátu ovlivňuje hned několik faktorů, které souvisí s nastavením a úspěšností kampaně. O umístění největší měrou rozhoduje Maximální nabídnutá cena za proklik a takzvaný Koeficient kvality.