Textová a grafická inzerce Vyhledávání

Textová a grafická inzerce

Struktura účtu

Hierarchie účtu je tvořena Kampaněmi a Sestavami, které obsahují Klíčová slova a Inzeráty. Díky této struktuře můžete pro lepší přehlednost logicky členit vaši reklamu dle nabídky. Účet může obsahovat neomezený počet kampaní > sestav > klíčových slov a inzerátů.

Textové inzeráty

Inzerenti mohou využívat 2 typy textových inzerátů – standardní inzeráty, které se skládají z titulku (25 znaků), dvou popisků a viditelné URL adresy (35 znaků).

Druhým typem jsou rozšířené inzeráty (ETA), které jsou složené z cílové url (2048 znaků), titulku 1 a titulku 2 (30 znaků), viditelné URL, cesty (dvě pole max po 15. znacích) a popisku (80 znaků).

Grafická reklama

V Obsahové síti lze inzerovat vedle textových inzerátů také prostřednictvím grafické reklamy, která rovněž umožňuje cílit na uživatele či stránku. Jedná se tedy o vizuální formu reklamy s orientací na výkon a posílení značky.

Řazení inzerátů

Pozici inzerátu ovlivňuje hned několik faktorů, které souvisí s nastavením a úspěšností kampaně. O umístění největší měrou rozhoduje Maximální nabídnutá cena za proklik a takzvaný Koeficient kvality.