Textová a grafická inzerce Vyhledávání

Textová a grafická inzerce

Struktura účtu

Hierarchie účtu je tvořena Kampaněmi a Sestavami, které obsahují Klíčová slova a Inzeráty. Díky této struktuře můžete pro lepší přehlednost logicky členit vaši reklamu dle nabídky. Účet může obsahovat neomezený počet kampaní > sestav > klíčových slov a inzerátů.

Textové inzeráty

Inzeráty reklamního systému Sklik mají textovou podobu. Skládají se z titulku, dvou popisků a viditelné URL adresy. Každý z řádků má limitovaný počet znaků – pro titulek 25 znaků, popisky a viditelná URL adresa po 35 znacích.

Grafická reklama

V Obsahové síti lze inzerovat vedle textových inzerátů také prostřednictvím grafické reklamy, která rovněž umožňuje cílit na uživatele či stránku. Jedná se tedy o vizuální formu reklamy s orientací na výkon a posílení značky.

Řazení inzerátů

Pozici inzerátu ovlivňuje hned několik faktorů, které souvisí s nastavením a úspěšností kampaně. O umístění největší měrou rozhoduje Maximální nabídnutá cena za proklik a takzvaný Koeficient kvality.