Nápověda menu

Produktové inzeráty

Produktové inzeráty využívají stávající nabídkový feed pro Zboží.cz a nastavení Skliku je tedy přesné i snadné.

Vydávají se ve Vyhledávací síti.

Cílem produktových inzerátů je zkrátit cestu našich uživatelů k hledanému a usnadnit jim tak pohyb po internetu. 

Nabídky jsou umístěny vpravo nebo nahoře nad top pozicemi Skliku. Můžete se setkat s variantou až 6 nabídek na jedné stránce. Na mobilních telefonech se prozatím nabídky zobrazují pod přirozenými výsledky vyhledávání.

Jedna z variant zobrazení Produktových inzerátů
Další z variant zobrazení Produktových inzerátů

Abyste mohli začít používat toto rozšíření je potřeba propojit váš Sklik účet s účtem na Zboží.cz.

Inzerce zobrazovaná v Produktových inzerátech musí odpovídat pravidlům inzerce. Pozor, není povoleno inzerovat vyjmenované typy obsahu.

Propojení se Zboží.cz

Pro toto propojení je v Skliku vytvořená funkce Propojení se Zboží.cz v záložce Nástroje.

V záložce Nástroje, klikněte na Propojení se Zboží.cz a zadejte přihlašovací údaje, jako když se přihlašujete do Zboží.cz. Pokud využíváte Dynamický retargeting, toto propojení dělat nemusíte, je již aktivní.

Ukázka propojení se Zboží.cz

Co s více účty na Zboží.cz

Pokud máte pro jeden podnikatelský subjekt více účtů na Zboží.cz a chcete pro inzerci využívat jeden účet Skliku, požádejte technickou podporu Zboží.cz o propojení všech zvolených provozoven s Vaším Sklik účtem.

Jak zrušit propojení Skliku a Zboží.cz

Pokud chcete zrušit propojení Skliku a Zboží.cz využijte vytvořenou funkci Propojení se Zboží.czv záložce Nástroje. Bez vytvořených kampaní dojde ihned k odpojení. Máte-li již produktové kampaně nastavené, musíte v nastavení kampaně odpojit provozovnu, až teprve po odpojení provozovny bude možné Sklik odpojit od Zboží.cz

Jak by měl vypadat produktový feed

Pamatujte, že ne každý feed fungující na Zboží.cz bude fungovat pro Produktové inzeráty. Váš komfort v nastavování produktových kampaní závisí na tom, jak kvalitní data ve feedu máte. Podle toho pak budete moci upravovat své cenové nabídky.

Abyste mohli začít s inzercí PI v Skliku, je potřeba, aby váš feed odpovídal specifikaci feedu pro Zboží.cz
Pro správně fungující PI kampaň doporučujeme zkontrolovat, že váš feed obsahuje minimálně tyto tagy:

 • Název nabídky <PRODUCTNAME> (povinný parametr pro Zboží.cz)
 • Popis nabídky <DESCRIPTION> (povinný parametr pro Zboží.cz)
 • Cena <PRICE_VAT> (povinný parametr pro Zboží.cz)
 • URL <URL> (povinný parametr pro Zboží.cz)
 • Dostupnost <DELIVERY_DATE> (povinný parametr pro Zboží.cz)
 • URL obrázku <IMGURL> (povinný parametr pro PI)
 • Kategorie <CATEGORYTEXT> (doporučujeme)

TIP:
Atribut Zobrazování nabídky na Zboží.cz <VISIBILITY> nemá na zobrazování nabídek Produktových inzerátů žádný vliv.

Pokud si chcete prověřit váš feed, nahrajete jej do našeho validátoru, kde zjistíte doporučení pro úpravu.

V produktové kampani následně zadáváte filtr nad feedem, podle kterého se bude inzerce vašich produktů vydávat. A to v podobě parametrů (atributů) feedu:

 • Výrobce <MANUFACTURER>
 • Kategorie <CATEGORYTEXT>
 • Brand <BRAND>
 • Dostupnost <DELIVERY_DATE>
 • Cena <PRICE_VAT>

Jako parametr lze použít i atribut Cena <PRICE_VAT> s níž se pracuje jako s podmínkou. Nelze však inzerovat konkrétní produkt.

Pokud si v produktové skupině použijete atribut Cena <PRICE_VAT> v určitém cenovém rozmezí, je nutné jej použít v jedné podmínce (od – do). Na samostatném řádku by fungovalo jako samostatná podmínka.

Volba cenového rozpětí

Mezi stávající atributy si pak můžete přidat další 3:

 • Štítek 1 <CUSTOM_LABEL_0>
 • Štítek 2 <CUSTOM_LABEL_1>

Pokud využíváte ve feedu i Štítek 4 <CUSTOM_LABEL_3> ten neslouží pro filtraci nabídek u Produktových inzerátů. Slouží jako popisek nabídky u Dynamického banneru.

Obsah těchto atributů je volitelný a můžete jej využít pro libovolné hodnoty, např. maržovou skupinu.

Produktová kampaň

Pokud jste propojili váš účet v Skliku s účtem na Zboží.cz, můžete vytvořit v rozhraní produktovou kampaň a zvolit Produktové inzeráty.

Výběr typu kampaně Produktová Produktové inzeráty

Produktové skupiny

V této kampani budete moci tvořit v sestavách jednu nebo více Produktových skupin, které budou filtrem nad zbožovým feedem. Budete tedy moci ovlivnit, které produkty mají být pomocí produktových inzerátů zobrazované. Můžete např. inzerovat jen vybrané kategorie a zároveň jen ty produkty, které jsou aktuálně na skladě.

Záložka Produktové skupiny

Při vytváření produktové skupiny je nutné správně vybrat Provozovnu vašeho e-shopu.

Vytvoření Produktové skupiny

V produktových kampaních ve vyhledávací síti se nevydávají produktové inzeráty v případě, že je k produktové skupině přiřazena provozovna, která není internetový obchod.

Ukázka vytvoření a definice parametrů Produktové skupiny

Produktovou skupinu je možné sestavovat z více atributů (parametrů) feedu.

Jednotlivé skupiny atributů:

 • Výrobce <MANUFACTURER>
 • Kategorie <CATEGORYTEXT>
 • Brand <BRAND>
 • Dostupnost <DELIVERY_DATE>
 • Cena <PRICE_VAT>

jsou mezi sebou pro splnění podmínky Produktové skupiny ve vzájemném rozšíření “AND“. Tedy musí být splněny všechny zvolené podmínky, aby došlo k výdeji inzerce.

Příklad:

“Skladem” AND “Kategorie bílá elektronika” AND “Značka”

Pokud je ale Produktová skupina tvořená ze stejné skupiny atributů, jsou mezi sebou ve vzájemném vyloučení “OR“. Tedy musí být splněna 1. skupina zvolených atributů, NEBO 2. skupina zvolených atributů.

Příklad:

“Kategorie bílá elektronika” OR “Kategorie elektrospotřebiče” OR “kategorie počítačů”.

Produkty, které po aktualizaci feedu přestanou splňovat vybrané parametry, přestanou být inzerované a naopak automaticky začnou být inzerované produkty nové splňující tyto parametry. Samozřejmostí je kontrola pomocí nastavené maximální ceny za proklik i denního rozpočtu.

Pokud máte jeden produkt ve více sestavách, případně ve více produktových skupinách, vydá se ten, který má vyšší maximální cenu za proklik.

Způsob řazení reklam a Cena prokliku

Řazení inzerátů se stejně jako ve vyhledávací kampani odvíjí od nastavené maximální ceny za proklik a kvality inzerce. Do aukce vstupuje i kvalita a nastavené maximální CPC okolní inzerce Skliku.

Kvalitu PI inzerce určuje:

 • Do jaké míry se vyhledávací dotaz uživatele shoduje s tím, co je uvedeno v parametrech <PRODUCTNAME> a <CATEGORYTEXT>.
 • Jak na váš inzerát uživatelé reagují a zda je pro ně relevantní – tedy hodnota míry prokliku (CTR).

Důrazně doporučujeme parametry <PRODUCTNAME> a <CATEGORYTEXT>zpracovat dle doporučení a stromové struktury feedu na Zboží.

Dále doporučujeme zadávat do parametru <PRODUCTNAME> názvy produktů, které jsou přesné a výstižné (nejsou příliš dlouhé) a uživatelé je pod tímto označením obvykle hledají.

Platí stávající pravidla Skliku o tom, že reálná cena za proklik nikdy nepřekročí vámi nastavenou maximální cenu za proklik.

Vyhledávací dotazy v PI kampani

Stejně jako u vyhledávacích kampaní, i v PI kampaních si můžete zobrazit vyhledávací dotazy, na které se vaše reklama zobrazila.
Vyhledávací dotazy a jejich statistiky se vám zobrazí po prokliku do Produktové skupiny.

Vylučující klíčová slova

Vylučující klíčová slova slouží k zamezení zobrazování inzerátu na nežádoucí vyhledávací dotazy.
Po spuštění kampaní hlídejte vyhledávací dotazy a na jejich základě nová vylučující klíčová slova přidávejte.

Jak vylučující klíčová slova v Skliku fungují, se dočtete v Nápovědě Skliku.

PI kampaň se nezobrazuje – nejčastější chyby

Inzerce se vůbec nezačala vydávat?

PI kampaň jste nastavili podle námi uvedeného postupu a inzerce se přesto nevydává?
Zkontrolujte si nejčastější chyby, které mohou být příčinou:

 • Inzerce vašich produktů není povolená

Nastudujte si, které produkty není možné v PI kampaních inzerovat

 • Je váš Sklik účet propojený se správnou Provozovnou na Zboží.cz?

Možná máte více Provozoven a nezadali jste tu správnou.

 • Je vámi zadaná Provozovna skutečně internetový obchod?

Produktové inzeráty mohou využívat pouze internetové obchody.

 • Je váš feed pro Zboží.cz funkční?

Má váš feed na Zboží.cz všechny požadované náležitosti?
Feed Zboží.cz si můžete zkontrolovat v našem validátoru.

Produktová kampaň nebo vybrané reklamní sestavy/produktové skupiny se přestaly vydávat

Nezobrazování sestav u produktových inzerátů je často způsobeno změnami v názvech parametrů feedu (zadané Kategorie/Výrobci/Štítky a podobně již neexistují).
Sami je odhalíte tak, že se prokliknete do produktové skupiny příslušné sestavy, která se nezobrazuje a objevíte zde červeně zvýrazněné položky jako na obrázku níže:

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.