Grafická reklama Vyhledávání

Pravidla grafické reklamy

Pro grafickou reklamu platí stejná pravidla inzerce jako pro textovou reklamu. Grafická reklama musí také splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů společnosti Seznam.cz.
Před začátkem inzerce se rovněž ujistěte, zdali se nechystáte v Skliku propagovat nepovolený či omezený obsah. Níže pak naleznete parametry a pravidla specifická pro grafickou reklamu.

Podporované obrázkové formáty: JPEG, JPG, PNG, GIF

Doporučená délka animace: délka animace není omezená, nicméně pro zachování dobré uživatelské zkušenosti nedoporučujeme překračovat 30 vteřin.

Maximální datová velikost je 150 kB.

Podporované rozměry bannerů

Svislé formáty

 • 160×600
 • 300×600

Kostky

 • 300×300

Vodorovné formáty

 • 300×250
 • 320×100
 • 468×60
 • 480×300
 • 728×90
 • 930×180
 • 970×210
 • 970×310

Bannerové formáty seřazené od nejvyššího počtu prokliků, po nejnižší

 • 480×300
 • 300×250
 • 300×600
 • 970×310
 • 300×300
 • 320×100
 • 930×180
 • 970×210
 • 160×600
 • 728×90
 • 468×60

Mobilní bannerové plochy: od nejvyššího počtu prokliků, po nejnižší

 • 300×250
 • 300×300
 • 320×100
 • Na mobilních telefonech a tabletech se mohou zobrazit i jakékoliv výše uvedené formáty. Záleží na responzivním webdesignu daného webu.

Pravidla inzerce

 • Reklama musí vyplňovat celou reklamní plochu, hlavní grafické i textové sdělení však nesmí přecházet za vymezený reklamní prostor.
 • Texty a obrázky musí být jasně čitelné, relevantní, obsahově a kvalitativně srozumitelné.
 • Obsah reklamy by měl být vodorovný, čitelný zleva doprava bez naklopení či přetočení o 180°.
 • Reklama může obsahovat napodobeniny ovládacích prvků za předpokladu, že bude možné dosáhnout jimi prezentovaného cíle přímo na cílové stránce.
 • Reklama nesmí napodobovat textové inzeráty, systémová nebo webová upozornění, dialogová okna či prostředí operačního systému. Nesmí mít průhledné pozadí.
 • U animované reklamy nejsou povoleny rušivé efekty jako například nadměrné blikání pozadí, navození stroboskopického jevu nebo optického klamu.
 • Reklamní sdělení nesmí porušovat autorská práva, práva k ochranné známce a jiné prvky, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví, nebo práva třetích osob (bližší specifikace je uvedena v bodě 2.3 Obchodních podmínek společnosti Seznam.cz, a.s.).
Animovaná reklama se nemůže zobrazovat na HP Seznam.cz a Email.cz.