Statistiky

Statistická data „CPT“ a „Provize“ se aktualizují jednou denně a jsou tedy k dispozici až následující den. Ostatní statistické údaje jsou k dispozici včetně aktuálního dne. Statistiky lze sledovat na několika místech v rozhraní.

1. Záložky Weby a Kanály

Záložky Weby a Kanály

První možností, jak statistiky sledovat, jsou záložky Weby a Kanály. Nachází se zde několik přednastavených období, a samozřejmostí je výběr období od/do přesného data. Horní část obrazovky slouží k vizualizaci statistických dat pomocí grafu.

U webů s povoleným zobrazováním grafických reklam zjistíte na řádcích „Celkem textová“ a „Celkem grafická“ jaká část prokliků a provize pochází z grafické a která z textová inzerce.

Rozlišení statistik grafické a textové reklamy je k dispozici pro data od 1.1. 2014.

2. Statistický přehled

Statistický přehled Další možností je vytvoření podrobného přehledu v záložce Statistiky. Kromě klasického přehledu do rozhraní, si jej můžete nechat poslat v některém z nabízených formátu na váš email. Pokud požadujete určitý typ přehledu častěji (opakovaně), máte možnost vytvoření tzv. šablony, která vám vygeneruje statistiky automaticky.

Přehled může obsahovat data:

 • za celý účet
 • za jednotlivé weby
 • za jednotlivé reklamní kódy
 • za vytvořené kanály
 • zvlášť za textovou a zvlášť za grafickou inzerci
Jestliže s daty následně jakýmkoli způsobem pracujete, máte k dispozici několik formátů souborů ke stažení, které statistiky obsahují. Jedná se o CSV, TSV, HTMLXML.

Názvosloví:

Detail statistického přehleduDetail statistického přehledu
 • Zobrazení webů je počet stránek, na kterých se zobrazily reklamní jednotky (kódy) s inzeráty.
 • Zobrazení kódů je počet zobrazených reklamních jednotek (vložených kódů) na stránce.
 • Zobrazení je počet zobrazených inzerátů v jednotlivých reklamních jednotkách.
 • CTR je míra prokliku (clickthrough rate).
 • CPT je cena za tisíc zobrazení (cost per thousand).
 • CPC je cena za proklik (cost per click).