Fakturace

Fakturace probíhá na přelomu každého kalendářního měsíce na základě podmínek popsaných ve smluvních podmínkách. Pokud provize za předchozí měsíc (případně delší období) přesáhne částku 1000 Kč bez DPH, bude další postup následující:

screen-vyplaty-provizi

  1. Na začátku měsíce odečteme provizi za dané období (částka vpravo nahoře)
  2. Ověříme a schválíme provizi
  3. Schválením dojde k vystavení dokladu, který uvidíte v rozhraní pod záložkou Výplaty provizí (do 10. dne v měsíci).
  4. Doklad bude obsahovat informace o splatnosti (datum převodu peněz)

Vždy na konci roku dojde k vyplacení provize, ať je její částka jakákoliv.

Je nutné, aby každý partner měl řádně vyplněné fakturační údaje a vložil platné bankovní spojení, v opačných případech nemůže být provize proplacena.

Způsob výplaty provize je společný pro všechny partnery, vždy dojde k automatickému vystavení dokladu a provedení platby na účet partnera. Liší se pouze podklady, které jsou přístupné po přihlášení do partnerského rozhraní. Je odpovědností každého partnera, aby platby z Sklik Partner správně zařadil do svého účetníctví podle platných zákonů a nařízení a případně zdanit tak, jak ukládá jeho zákonná povinnost.