Fakturace provizí

Fakturace provize probíhá na přelomu každého kalendářního měsíce na základě smluvních podmínek.

V rozhraní Sklik Partner vidíte v horní liště výši Odhadované provize.

Vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce dojde k ověření a schválení této odhadované provize, která se poté přesouvá do Klientské zóny, kde je již Schválenou provizí.

Do Klientské zóny se dostanete pomocí odkazů Účet, nebo Schválené provize.

Provize Sklik Partner

Provize Sklik Partner