Nastavení sestavy Vyhledávání

Nastavení sestavy

Cena za proklik

V nastavení sestavy máte možnost upravit kromě jejího názvu také maximální cenu za proklik zvlášť pro Vyhledávací síťObsahovou síť.

Vyplněná hodnota maximální ceny za proklik pro Vyhledávání je výchozí cenou pro všechna klíčová slova v dané sestavě. Výjimku tvoří klíčová slova, pro která máte nastavenu individuální cenu za proklik. Minimální možná cena za proklik je dvacet haléřů bez DPH.

Pokud inzerujete v Obsahové síti a nemáte vyplněnu hodnotu maximální ceny za proklik pro Obsah, pak je výchozí cenou za proklik CPC pro Vyhledávání.

Nastavení sestavy

Nastavení sestavy

V případě, že máte u kampaně do Obsahové sítě nastavenu platbu za 1000 zobrazení, naleznete v nastavení sestavy příslušné pole pro zadání nabízené ceny. Minimální možná cena za 1000 zobrazení jsou 2 Kč bez DPH.