Rozpočet kampaně Vyhledávání

Rozpočet kampaně

Rozpočet kampaně může být systémem regulován tak, aby se vaše inzeráty zobrazovaly v průběhu celého dne. O to se stará funkce zvaná optimalizace denního rozpočtu. To že jsou vaše kampaně optimalizované poznáte na základě ztracených impresí.

Optimalizace denního rozpočtu

Optimalizace denního rozpočtu je funkce, která průběžně rozkládá zobrazování reklamy do celého dne tak, aby nedošlo k vyčerpání denního rozpočtu již v dopoledních hodinách. Systém se snaží denní rozpočet čerpat na 100%.

Chování optimalizace závisí na aktuální vyčerpanosti denního rozpočtu a poměru mezi denním rozpočtem a maximální cenou za proklik. Pokud je kampaň nastavena v menším poměru, než je doporučená hodnota 100:1 (denní rozpočet : maximální cena za proklik) inzerát se zobrazí například na každý desátý dotaz uživatelů. Nastavení kampaně je však odvislé od jejího charakteru a vašich finančních možností.

Snížením ceny za proklik nebo zvýšením denního rozpočtu, případně obojím, můžete dosáhnout optimálního stavu a zobrazování inzerátu na každý zadaný dotaz uživatelů.

Optimalizaci denního rozpočtu nelze vypnout. Přesný algoritmus této funkce, podrobný popis jednotlivých složek či nastavení vah nezveřejňujeme.

Upozornění na nízký rozpočet kampaně

Na základě údajů o tzv. ztracených zobrazení může systém zjistit, o kolik přišla konkrétní kampaň zobrazení z důvodu příliš nízkého rozpočtu. Z dalších údajů, které o kampani ví (průměrná CPC a CTR), vám systém může navrhnout ideální rozpočet kampaně, kdy nebude kampaň rozpočtem brzděna. Můžete tak využít maximální potenciál kampaně a získat maximum prokliků.

Návrh optimálního rozpočtu systém počítá vždy jednou denně za posledních sedm dní, ve kterých běžela inzerce této kampaně. Pokud má systém dostatek informací, tak u kampaní může nabídnout informaci o ideálním rozpočtu. Informace se zobrazu je pouze u aktivních kampaní s vlastním nebo sdíleným rozpočtem.

Návrh rozpočtu

Návrh optimálního rozpočtu je nabízen pouze z informací, které systém nasbíral ve vyhledávací síti. Nebude proto u kampaní, které jsou aktivní v obsahové síti návrh zobrazován a u kampaní aktivních v obou sítích bude návrh realizován jen z informací z vyhledávací sítě.