Časové plánování Vyhledávání

Časové plánování

Reklamní systém Sklik umožňuje v nastavení kampaně určit časový interval, ve kterém se mají inzeráty v kampani zobrazovat a také procentuální úpravu maximálních cen za proklik u sestav a klíčových slov v uvedeném časovém intervalu.

Časový interval

  • Umožňuje naplánovat zobrazování reklamy v konkrétní hodiny nebo dny v týdnu.
  • Nastavením Časového intervalu můžete vypnout zobrazování inzerátů v určitém čase.
  • Časový interval nezvýší ani nesníží denní rozpočet kampaně.

Jelikož se statistická data zpracovávají dávkově a se zpožděním, mohou se tak prokliky v inzerentském rozhraní zobrazit až po skončení vámi nastaveného intervalu. Jedná se o řádně započtené prokliky, uskutečněné v průběhu naplánovaného období.

Časový interval

Časový interval

Procentuální úprava CPC

Časové plánování obsahuje rozšířené nastavení, které umožňuje upravit nabízenou cenu za proklik během zvoleného časového období. Pokud vaše reklama dosahuje nejlepších výsledků v určitou hodinu nebo den, můžete navýšením nad 100 % zvýšit cenu za proklik během této doby. Samozřejmě lze nastavit i nižší hodnotu, než je 100 %, a ponížit tak cenovou nabídku v uvedeném čase.

Procentuální úprava CPC

Procentuální úprava CPC

Označení časového období můžete provést kliknutím na název dne nebo podržením klávesy Shift a kliknutím na počáteční a koncovou hodinu časového období, čímž označíte souvislé časové období.