Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Nastavení sestavy Vyhledávání

Nastavení sestavy

Cena za proklik

V nastavení sestavy máte možnost upravit kromě jejího názvu také maximální cenu za proklik.

Vyplněná hodnota maximální ceny za proklik pro sestavu ve Vyhledávácí kampani je výchozí cenou pro všechna klíčová slova v dané sestavě. Výjimku tvoří klíčová slova, pro která máte nastavenu individuální cenu za proklik. Minimální možná cena za proklik je dvacet haléřů bez DPH.

Nastavení CPC ve vyhledávací síti

V případě, že máte u kampaně do Obsahové sítě nastavenu platbu za 1000 zobrazení, naleznete v nastavení sestavy příslušné pole pro zadání nabízené ceny. Minimální možná cena za 1000 zobrazení jsou 2 Kč bez DPH.

Nastavení CPT u sestav v obsahové síti

Maximální zobrazení uživateli

Tuto funkčnost lze využít pro Obsahovou síť.
U jednotlivých sestav lze zvolit maximální počet zobrazení vaší reklamy jednomu uživateli za den. Maximální počet, který lze nastavit – je 30. Počet zobrazení lze nastavit v záložce Sestavy na úrovni Kampaně, kdy si vyberete sestavy, v nichž chcete frekvenci zobrazování změnit a skrze tlačítko Vybrané zvolíte možnost Max. zobrazení uživateli.

Spolehlivost dodržení nastavené frekvence cca 95 %, přičemž při nastavení méně než 3 impresí je spolehlivost ještě nižší.

Maximální zobrazení uživateli

Následně v zobrazeném okně pro vybrané sestavy změníte frekvenci zobrazování inzerce uživateli.

Níže je zobrazena možnost hromadné změny v inline editaci.