Nápověda menu

Automatické tagování s využitím filtrů v GA

Automatické tagování v Skliku je snadnou cestou nastavení UTM parametrů všem odkazům z kampaní. Používáte-li pro detailní vyhodnocení Google Analytics, bude se vám hodit pokročilé nastavení, které umožní rozšíření počtu tagovaných proměnných polí oproti defaultnímu nastavení.

V našem případě bude cílem úprav tagování přenos názvu kampaně i sestavy v jednom parametru utm_campaign. Pro název sestavy se obvykle používá parametr utm_content, který touto úpravou uvolníme pro přenos jiné proměnné, například titulku reklamy. Díky jednoduché úpravě budeme mít u kampaní Skliku název kampaně zobrazen v dimenzi Kampaň a název sestavy v dimenzi Reklamní sestava. To nám umožní snadnější porovnání s jinými reklamními systémy, ve kterých využíváme stejnou strukturu.

Pro rozšíření využijeme kombinovaný parametr proměnné, kterým na straně Skliku sloučíme více proměnných hodnot do jednoho parametru a následně jej v Google Analytics opět rozdělíme na jednotlivé proměnné pomocí filtrů na úrovni výběru dat (pro implementaci tak potřebujeme v GA dostatečná práva pro tyto úpravy).

Sloučení proměnných do kombinovaného parametru

Do kombinovaného parametru budeme plnit hodnoty z dynamických proměnných, které budeme skládat za sebe s využitím oddělovače. Za oddělovač je třeba zvolit vhodný symbol, který se nevyskytuje v obsahu proměnných a současně je podporován v URL adrese. Obvykle se používá svislítko “|”, podtržítko “_” nebo pomlčka “-”. 

Protože v našem případě jsou využity názvy kampaní obsahující svislítko, jako např. “0 | SEA | Brand”, využijeme pro oddělení v regulárním výrazu symbol podtržítka “_”, který se nenachází v názvech kampaní ani sestav.

Pro název kampaně tak naplníme parametr utm_campaign hodnotou {campaign}_{adgroup}.

Za Obsah kampaně tak můžeme nově v hodnotě parametru utm_content využít např. proměnnou {adtitle} obsahující titulek reklamy nebo název banneru.

Je důležité, aby zvolený oddělovací symbol nebyl využíván v názvech kampaní a sestav, protože podle něj potřebujeme určit, kde bude řetězec na straně GA opět rozdělen. Využití takového symbolu by znamenalo složitější úpravu regulárního výrazu filtru v GA.

Filtry v GA pro rozdělení kombinovaného parametru

Jednotlivé hodnoty je možné díky oddělovači jednoduše s použitím filtrů v GA opět oddělit a propsat do požadovaných dimenzí. Pro naše dvě hodnoty tak použijeme následující dva filtry.

Filtr pro název reklamní sestavy

Název filtru: Sklik reklamní sestava
Typ filtru:Vlastní -> Pokročilé
Pole A dimenze: Název kampaně
Pole A hodnota: (.+)_(.+) (podtržítko vyjadřuje zvolený znak oddělovače)
Pole B dimenze:Zdroj kampaně
Pole B hodnota:sklik (nebo seznam)
Výstup dimenze:Reklamní sestava kampaně
Výstup hodnota: $A2

Zaškrtnout jako povinné Pole A, Pole B a přepis pole výstupu.

Filtr pro název reklamní kampaně

Název filtru: Sklik reklamní sestava
Typ filtru:Vlastní -> Pokročilé
Pole A dimenze: Název kampaně
Pole A hodnota: (.+)_(.+) (podtržítko vyjadřuje zvolený znak oddělovače)
Pole B dimenze:Zdroj kampaně
Pole B hodnota:sklik (nebo seznam)
Výstup dimenze:Název kampaně
Výstup hodnota: $A1

Zaškrtnout jako povinné Pole A, Pole B a přepis pole výstupu.

Pokud pro oddělovač v Skliku použijeme svislítko “|”, nezapomeňte v regulárním výrazu hodnoty Pole A tento znak escapovat, tedy přidat před něj zpětné lomítko. Bez lomítka je v regulárním výrazu svislítko považováno za metatag “nebo”. Finální oddělovací znak musí být u filtrů v místě našeho “_” nahrazen “\|”.

Uvádítě-li v tagování zdroj kampaně namísto “sklik” jako “seznam”, je třeba ve filtrech uvést jako zdroj kampaně “seznam”. 

Důležité je dodržet pořadí filtrů, které je podmínkou správného propsání dat. Filtr názvu reklamní sestavy musí být zpracován dříve než filtr názvu kampaně.

TIP:

Obdobným způsobem je možné využít v GA vlastní proměnné, které si naplníte třeba hodnotou ID kampaně nebo ID sestavy. ID entit se vám mohou hodit v případech, kdy často měníte jejich názvy a přesto chcete mít možnost v GA vyhodnocovat tyto data souhrnně v čase.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.