Průměrná frekvence zobrazení vykazuje pro zvolené období vyšší hodnotu, než mám pro kampaň či sestavu nastaveno

Toto je teoreticky možné v případě, že je reportováno dlouhé časové období. Frekvenci zobrazení je totiž možné pro uživatele omezit na den, potažmo týden. Pokud je pak zvolena dolní hranice (například 2 zobrazení za den), je možné, že v horizontu několika týdnů celková průměrná frekvence tuto hodnotu překoná.