Při zobrazení statistik za dnešní den, se mi nenačítají hodnoty průměrné frekvence zobrazení

Metriku průměrné frekvence zobrazení počítáme až z denních uzavřených dat, proto nejsou data pro aktuální den dostupná.