Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Doporučení pro psaní úspěšných textových inzerátů Vyhledávání

Doporučení pro psaní úspěšných textových inzerátů

1) shoda klíčového slova a dotazu

 • přesnější shoda přispívá k relevanci
 • vyplatí se procházet logy dotazů klíčových slov ve volné shodě a doplňovat přesnější klíčová slova
 • víceznačná slova je lepší rozšířit o kontext určující konkrétní význam, nebo použít vylučující klíčová slova

2) lexikální a tématická shoda textu inzerátu s dotazem

 • výskyt slov dotazu v textu inzerátu přispívá k relevanci
 • je vyžadována alespoň tématická podobnost inzerátu a dotazu

3) sémantické pokrytí dotazu textem inzerátu

 • čím více slov dotazu má sémanticky podobný protějšek v textu inzerátu, tím lépe
 • podobnost plnovýznamových slov má větší váhu než podobnost obecných slov
 • podobnost vzácnějších slov má větší váhu než podobnost častých slov

4) sémantické pokrytí textu inzerátu dotazem

 • příliš mnoho nesouvisejících slov v textu inzerátu obvykle snižuje relevanci inzerátu

5) komerčnost a hledanost slov a slovních spojení

 • často hledaná komerční slova zvyšují relevanci
 • inzerce na nekomerční klíčová slova může mít nízkou relevanci i v případě jinak dobré shody – v tom případě je lepší přesněji zacílit a doplnit klíčové slovo o komerční modifikátor

6) přítomnost dynamické náhrady v textu inzerátu

 • dynamicky vložené klíčové slovo do textu inzerátu nemusí nutně zvýšit relevanci, pokud je to jediná informace v inzerátu přímo související s dotazem

7) souvislost viditelné URL s dotazem

 • výskyt slov dotazu ve viditelné URL obvykle přispívá k relevanci
 • výskyt souvisejícího slova v doméně by měl mít větší váhu, než výskyt v cestě za lomítkem