Pokročilé možnosti Vyhledávání

Pokročilé možnosti ppcHIT

Podpora nástroje ppcHIT bude 15. května 2018 ukončena.
Zde naleznete popis práce s ochrannými známkami, speciální syntaxi ppcHITu, informace o regulární výrazech a další pokročilé možnosti tohoto nástroje na vytváření produktových kampaní.

Ochranné známky

Pokud máte v Skliku či Adwords problémy se zamítáním reklam s důvodu nepovolených slov v reklamách (typicky slov, která jsou chráněna ochranou známkou), můžete jim zabránit již na straně ppcHITu. V sekci Ochranné známky máte možnost přidat jakékoliv slovo, na které se v případě, že se objeví kdekoliv v reklamě, vykoná zvolená akce. To je buď jeho úplné odstranění nebo nahrazení jiným řetězcem.

Ochranné známky

Ochranné známky

ppcHIT syntaxe

Syntaxe se využívá u nastavování šablon reklam/názvů sestav/definice klíčových slov. Ruční úpravy operací jsou určeny pro pokročilejší uživatele.

  • {nazev_promenne} – bude nahrazen odpovídající položkou feedu
  • {nazev_promenne:…..} – za dvojtečkou je možné uvádět další operace s proměnnou, jednotlivé operace lze řetězit pomocí dvojtečky. Např.: pro tři příkazy takto {nazev_promenne:prikaz1:prikaz2:prikaz3}

Operace najít a nahradit

  • Syntaxe: najdi|nahraď

Dva textové řetězce oddělené svislítkem. Není potřeba je uzavírat do uvozovek. Pokud ale chcete nahrazovat výskyty řetězce odpovídajícího regulárnímu výrazu, můžete toho docílit takto: /regexp/|nahraď – kde regexp představuje validní regulární výraz a je uzavřen mezi lomítka.

Operace výběr rozsahu slov

  • Syntaxe: cislo1-cislo2

Kde cislo1 <= cislo2 a 0 < cislo1 a 0 < cislo2. Vybere slova cislo1cislo2, číslováno od jedné po slovech od začátku vstupu.

Další operace

Název operace

Popis

lower Převede všechna písmena na malá
firstUpper První písmeno na velké
stripNonAlNum Odstraní nealfanumerické znaky
stripDiacritics Odstraní diakritiku
urlEncode Zakóduje pro použití v url

Regulární výrazy

Co to jsou regulární výrazy a jaká je jejich syntaxe, je nad rámec této nápovědy. Jejich použití vyžaduje vysokou uživatelskou zkušenost, proto doporučujeme jejich použití pouze uživatelům, kteří mají požadované znalosti této problematiky. Při nesprávném použití neneseme žádnou odpovědnost za případné chyby v exportu.

Další informace o ppcHITu