Provedení exportu Vyhledávání

Provedení exportu z ppcHIT

Podpora nástroje ppcHIT bude 15. května 2018 ukončena.
Po provedení všech předchozích kroků můžete nastavené reklamy exportovat do reklamního systému zvoleného v kroku 1. Před exportem doporučujeme nastavení uložit jako šablonu, aby mohlo být později použito znovu (viz. Správa nastavení exportu). Uložení šablony je možné provést kdykoliv, není třeba po každém kroku. Pokud chcete uložit více různých šablon, stačí změnit název a potvrdit. Budou pak uloženy obě – původní i nová. Můžete také zvolit možnost „Naplánovat export“, která je podrobněji popsána v sekci Automatické exporty.

U Skliku bude export proveden do vašeho účtu, pod kterým jste přihlášeni nebo do účtu, ke kterému máte přístup. S reklamním systémem Google Adwords je třeba se nejdříve spárovat. Poté budete vyzváni k volbě kampaně, do které chcete exportovat. Můžete ji vybrat z kampaní dostupných ve vašem účtu nebo přidat novou. V posledním kroku pak nastavíte maximální cenu za proklik (max cpc) a můžete exportovat!

V jednom exportu nelze vyexportovat STA a ETA inzeráty současně.

Naplánované exporty

Nastavení automatického exportuNaplánované exporty jsou užitečným nástrojem pro udržování vašich kampaní vždy v aktuálním stavu. Můžete si nastavit frekvenci, s jakou bude nástroj kontrolovat a případně aktualizovat vaši inzerci. V posledním kroku nastavení exportu klepněte na možnost naplánovat export, nastavte jméno tohoto záznamu, které slouží pouze pro vaši lepší orientaci v exportech. Následně se spustí průvodce nastavením pravidelného exportu.

Vyplňte cenu za proklik a zvolte nebo vytvořte kampaň, která bude pro export použita. V posledním kroku pak zvolte časový plán, kdy bude automatický export proveden. Před každým pravidelným exportem si navíc stáhneme aktuální verzi vašeho feedu, aby byl výsledek vždy aktuální. Velmi doporučujeme vytvořit si pro ppcHIT vlastní nové kampaně. Pokud byste exportovali do neprázdné kampaně, ppcHIT pozastaví všechny sestavy, které neodpovídají exportu.

Pokud potřebujete učinit jakékoliv změny v nastavení kampaní a máte naplánované exporty, je třeba provádět tyto změny právě prostřednictvím naplánovaných exportů. Zde zvolíte možnost upravit reklamy a uložíte provedené úpravy.

Provedené exporty

V horní části sekce produktových kampaní naleznete odkaz provedené exporty. V této sekci najdete všechny informace o dosud provedených exportech. Můžete si tak zkontrolovat, co se v nástroji událo během vámi nastavených pravidelných exportů.

Provedené exporty

Provedené exporty

Jestliže dojde k manuálnímu zásahu do nastavení (kampaně atd.) v rozhraní Skliku, nebude nadále probíhat synchronizace s ppcHITem (týká se této konkrétní změny, nikoliv kompletního exportu).

Další informace o ppcHITu