ppcHIT Vyhledávání

ppcHIT na produktové kampaně

Podpora nástroje ppcHIT byla 15. května 2018 ukončena.
Logo ppcHITPomocí nástroje ppcHIT můžete vytvářet a spravovat „produktové“ kampaně ve vyhledávací síti. Ty jsou přesně cílené na úrovni konkrétního produktu. Nezbytnou podmínkou pro použití nástroje je tzv. „produktový feed“. Jedná se o standardně strukturovaný XML dokument, který obsahuje informace o jednotlivých produktech.

V aplikaci produktový feed načtete a uložíte na server. Dále zvolíte rozsah, se kterými položkami budete pracovat, nastavíte podobu inzerátů a klíčových slov s použitím jednotlivých polí feedu. Pole mohou být dále upravována použitím předdefinovaných modifikátorů nebo definicí vlastního regulárního výrazu. Po dokončení nastavení je uživateli umožněn export do reklamního systému Sklik (i do Google AdWords). Při každém dalším exportu pak systém dokáže rozpoznat změny oproti exportu minulému a tyto změny provést tak, aby byl aktuální stav inzerce v reklamním systému konzistentní se současným stavem produktového feedu.

Obsah stránky

Kolik ppcHIT stojí

 • Export kampaní do Skliku – zdarma.
 • Export kampaní do Google AdWords – každá aktualizovaná položka (* je od 1.1. 2016 zpoplatněna 0,01 Kč, slovy jedním haléřem.
  • (* Položkou jsou míněny tyto entity: sestava, inzerát, klíčové slovo. Důvodem zpoplatnění jsou náklady spojené s využíváním Google API a provozem na serverech.
  • V případě, že se vám vytvoří sestava pro nový produkt se 2 inzeráty a 10 klíčovými slovy, bude hradit 13 aktualizací: 1 sestava + 2 inzeráty + 10 klíčových slov. V případě, že by pak takový produkt přestal splňovat inzerentem definované podmínky (nebude na skladě, poklesne jeho cena), sestava s produktem se pozastaví a inzerent zaplatí 1 jednotku, za 1 aktualizovanou (pozastavenou) sestavu.
  • Poplatek za použití pro Google Adwords se hradí prostřednictvím Klientské zóny, jejíž součástí je služba Peněženka, tedy stejně jako Reklama Sklik.
  • Kredit se strhává z účtu, který provádí export, nikoliv tedy nutně ten, pod kterým je člověk přihlášen. Kredit se tedy odečítá z toho účtu, ke kterému je obchod napárován.

Správa a vytvoření obchodu

Vytvoření e-shopu„Obchod“ je základní jednotkou členění aplikace a všechny funkce jsou vztaženy k ní. Po přihlášení do aplikace na adrese https://ppchit.sklik.cz (svými přihlašovacími údaji do Skliku) můžete založit svůj první obchod. Ve formuláři zvolte adresu e-shopu, URL vašeho XML feedu a účet, do kterého chcete obchod založit. V select boxu se vám zobrazí všechny účty, které máte ve svém běžném inzerentském účtu v Skliku propojeny s právy čtení a zápis nebo tzv. platebním propojením. Poté obchod čeká na schválení administrátory a po něm můžete v dalším kroku zvolit URL vašeho XML feedu.

Pokud spravujete více klientů (např. Internetových obchodů), vytvoříte pro každého takového samostatný obchod v rámci aplikace. Spravovat můžete obchody, které jste vytvořili sami a tudíž k nim máte přístup. Také pak obchody, které vytvořil někdo jiný a přístup vám přidělil v inzerentském rozhraní Skliku.

Správa obchodů

Správa obchodů

Produktový feed

K přidání feedu budete vyzváni bezprostředně po přidání nového obchodu. Přijímáme celou řadu formátů feedů od klasických zbožových feedů pro porovnávače jako Zboží.cz (specifikace formátu), Heureka.cz (specifikace formátu), HledejCeny.cz (specifikace formátu), Nákupy Google (specifikace formátu) až po exporty slevových serverů (ukázka formátu). Zároveň ppcHIT umí zpracovat libovolný XML feed s jednoduchou strukturou výčtu položek a jejich vlastností, s výjimkou RSS feedů. Je třeba se vyvarovat pouze vnořených položek, které nebudou nástrojem zpracovány.

Můžete vložit pouze jednu URL adresu feedu. Tu je následně možné změnit přes Upravit.

Z důvodu časového limitu na stažení doporučujeme negenerovat feed při každém požadavku. Preferovaným způsobem je v pravidelných intervalech obnovovat hotový XML soubor, na který URL adresa odkazuje.

Nastavení exportu

Nastavení exportu je rozděleno do pěti přehledných kroků, které vás snadno provedou nastavením. Pokud si přesto nejste jistí, můžete použít odkazů na instruktážní videa, která vám napoví, jak správně postupovat.

Nastavení exportu

Nastavení exportu

Reklamní systém

V tomto kroku zvolte reklamní systém, do kterého chcete exportovat. Můžete se sem v průběhu nastavení klidně vrátit a svoji volbu změnit.

Výběr položek z feedu Videonávod – Výběr položek z feedu v ppcHITu

Podmínky výběru

Podmínky výběru

Zde můžete filtrovat položky, se kterými se bude dále pracovat dle všech polí feedu. Využít přitom můžete několik operací porovnání pro dosažení co nejlepší shody s vašimi preferencemi.  Na obrázku je zobrazen příklad filtrování podle ceny produktu, která má být větší než 1300. Jednotlivé podmínky lze přidávat klepnutím na odkaz „Přidat podmínku“ a mezi sebou kombinovat pomocí logických operátorů konjunkce a disjunkce (AND a OR). Operátor AND má vyšší prioritu než OR, podobně jako v matematice násobení před sčítáním.

Filtrování podle ceny produktu

Možná konfigurace filtrování.

Výsledkem nastavení na obrázku výše bude množina produktů, jejichž cena je větší než 1300, navíc doplněna o Umění, které není nábytkem, libovolné ceny.

Možná konfigurace filtrování.

Možná konfigurace filtrování.

Výsledkem nastavení na obrázku výše bude množina položek, které jsou uměním dražším než 1300 doplněná o všechny produkty z feedu, které nejsou nábytek.

Vzhled reklam Videonávod – Nastavení vzhledu reklam v ppcHIT

Pro nastavení vzhledu reklam můžete definovat statické části (všechny inzeráty je budou mít stejné) přímo do jednotlivých polí inzerátu Skliku. Dynamické části načtené z feedu můžete nastavit přetažením názvu položky z feedu v horní části do příslušného políčka formuláře nebo přímo pomocí speciální syntaxe. Můžete vytvořit až tři vzhledy reklam, to znamená, že můžete v každé sestavě testovat až tři rozdílné varianty inzerátů.

Vzhled reklam

Vzhled reklam

Společně se vzhledem reklam je třeba zvolit i způsob generování názvu sestav ve kterých budou umístěna zvolená klíčová slova a inzeráty. Název sestavy musí být unikátní a proto jej doporučujeme složit například z názvu produktu a unikátního ID produktu.

Modifikace položek

Modifikace položekPoložky je možné různými operacemi modifikovat. Operace je možné kombinovat dohromady. Poté je třeba přetáhnout modifikovanou položku do formuláře.

Připravené operace

 • Najít a nahradit daná slova nahradí za jiná
 • Vybrat slova umožňuje použít pouze některá slova v libovolném pořadí
 • Oříznout vše před znakem smaže vše před určeným znakem či skupinou znaků
 • Oříznout vše za znakem smaže vše za určeným znakem či skupinou znaků
 • Odstranit nealfanumerické znaky odebere všechny znaky, které nejsou písmena abecedy nebo číslice
 • Převést na malá písmena transformuje všechny znaky na malé
 • První písmeno velké transformuje pouze první písmeno na velké
 • Zakódovat pro URL upraví text tak, aby odpovídal požadavkům na validní URL adresu
 • Odstranit krátká slova odebere slova, která jsou kratší než nastavený počet znaků. Je možné nastavit odebírání pouze na konci.
 • Odstranit předložky odebere předložky a spojky kratší než nastavený počet znaků. Je možné nastavit odebírání pouze na konci.
 • Odstranit definovaná slova odebere všechny výskyty slov, které si sami definujete. Je možné nastavit odebírání pouze na konci.
 • Odstranit diakritiku odebere háčky a čárky nad písmeny

V případě, že potřebujete aplikovat operaci, která není předdefinována, použijte speciální syntaxi.

Odstranění operace

Jednotlivé operace můžete stejně snadno i odebrat.

Při vytváření inzerátů můžete používat i speciální syntaxi ppcHIT a regulární výrazy, více informací získáte na stránce pokročilé možnosti ppcHITu.

Po nastavení všech polí formuláře se vám v šedé šipce zobrazí počet reklam, které můžou být vytvořeny. Některé reklamy se pravděpodobně vytvořit nepodaří. To je nejčastěji způsobeno kvůli limitům reklamních systémů omezujících maximální délku řádků inzerátu. Pro lepší představu o nevytvořených reklamách klikněte na odkaz „Zobrazit nevyhovující“. V dolní části stránky budou tyto položky zobrazeny spolu s důvodem, proč nemohla být reklama vytvořena.

Ukázka chybné reklamy

Ukázka chybné reklamy

Nevyhovující reklamy můžete dále upravovat klepnutím na tlačítko „Upravit nevyhovující“. Poté provedete nastavení shodně dle předchozí metodiky a pokusíte se upravit reklamy, které nevyhovují předešlému nastavení tak, aby splňovala daná kritéria. Vaším cílem je vytvořit reklamy pro 100 % položek. Nastavení pomocí speciální syntaxe a použití regulárních výrazů je uvedeno níže.

Nezapomínejte, že i inzeráty vytvořené ppcHITem musí splňovat pravidla inzerce a to zejména psaní velkých písmen či interpunkce.

Dynamické proměnné

V ppcHITu můžete číselné hodnoty nastavit jako dynamické parametry, u kterých lze měnit numerické hodnoty, aniž by Sklik zakládal nový inzerát a původní mazal. Jednoduše parametr uzavřete do dvojitých složených závorek.

Příklad: Pro parametr cena s DPH {PRICE_VAT} bude výsledná konfigurace {{PRICE_VAT}}. V kontextu reklamy tedy např. “Cena {{PRICE_VAT}} Kč“

Dvojité složené závorky nehledejte mezi modifikacemi položek, vepište je přímo do šablony ručně. Uzavření do dvojitých závorek má vliv pouze na číselné proměnné. Inzeráty s proměnnými s písmeny nebo jinými znaky budou nahrazovány novými inzeráty jako dosud.

Dynamické číselné proměnné jsou podporovány pouze v ppcHITu a to pouze pro inzeráty v Skliku, nikoli Adwords.

Klíčová slova Videonávod – Klíčová slova v ppcHIT

Nastavení klíčových slov

Nastavení klíčových slov je shodné s metodikou nastavení vzhledu reklam. Jednotlivá klíčová slova jsou oddělena čárkou. Oproti vzhledu reklam však toto rozhraní nabízí možnost aplikace dalších operací na klíčová slova, např.: „Odstranit klíčová slova kratší než:“. Konkrétně tato funkcionalita vám pomůže zamezit exportu slov, která nejsou jako klíčová slova vhodná, jako „se“, „a“, „i“ atd.

Chcete-li vložit do reklamního systému klíčové slovo ve všech shodách, je třeba příslušné klíčové slovo v editačním poli obalit uvozovkami a hranatými závorkami. Například zápisem:
{PRODUCTNAME}, "{PRODUCTNAME}", [{PRODUCTNAME}].

Můžete také použít checkboxy Dogenerovat navíc… pro automatické doplnění slov v některé ze shod. Ke zvoleným klíčovým slovům se tímto nastavením vytvoří i zvolené verze. Zadáte-li například slovo bez uvozovek a závorek – volnou shodu – tak při zaškrtnutí Dogenerovat v přesné shodě bude do seznamu slov přidána ještě verze ve shodě přesné. Zvolíte-li slovo obklopené uvozovkami – frázovou shodu – a zaškrtnete Dogenerovat v přesné shodě bude do seznamu slov přdáno slovo ve shodě přesné.

Při vytváření klíčových slov můžete používat i speciální syntaxi ppcHIT a regulární příkazy, více informací získáte na stránce pokročilé možnosti ppcHITu.

Správa nastavení

V horní části stránky produktových kampaní si můžete všimnout sekce „Použít šablonu“. Klepnutím na tlačítko „Uložit“ a následným zadáním jména nastavení dojde k uložení současného nastavení tak, aby mohlo být kdykoli později znovu použito. Velice doporučujeme si nastavení ukládat.

V případě, že chcete nastavení načíst, zvolte příslušnou položku z menu nastavení a klepněte na ni. Mějte prosím na paměti, že dojde k přepsání hodnot, které jsou právě ve formulářích vloženy, můžete tedy přijít o neuložená nastavení.

Provedení exportu

Dále již zbývá jen připravené reklamy a klíčová slova exportovat do reklamního systému a případně naplánovat pravidelný export změn ve vašem XML feedu. Tuto funkčnost popisujeme na stránce provedení exportu z ppcHITu.

Další informace o ppcHITu