Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
6 nejčastějších chyb při importu .csv Vyhledávání

6 nejčastějších chyb při importu .csv

1.
Příliš velký soubor;
Velké množství dat v účtu;

Při importu došlo k chybě

Při importu došlo k chybě

 • Tuto informaci je možné pozorovat u velkých účtů. Převážně u těch účtů, ve kterých se nachází miliony položek (tisíce sestav, stovky tisíc klíčových slov).
 • Doporučením je využít aktualizační režim při importu souborů, nebo jiný importní systém, například API, PPC Bee.

  2.
  Chybějící povinné sloupce;
  Zcela chybějící 1. řádek;
  Celkově špatně vytvořený soubor – nemá potřebnou strukturu .csv;

  K dispozici nejsou žádná data pro import

  K dispozici nejsou žádná data pro import

  Chybějící sloupec

  Chybějící sloupec

  Tato chyba značí problém se samotnou základní strukturou .csv souboru. V této situaci nejčastěji chybí důležité sloupce, je chyba v prvním řádku, nebo nemá .csv soubor vůbec potřebnou strukturu.
  Pro tvorbu .CSV souborů, doporučujeme využít export z Skliku, nebo .CSV export z AdWords Editoru

  3.
  Použitý nepodporovaný rozměr banneru (obrázku);

  Použitý nepodporovaný rozměr banneru (obrázku)

  Použitý nepodporovaný rozměr banneru (obrázku)

  Podporované rozměry pro bannery naleznete zde.

  Import tyto nepodporované rozměry přeskočí a reklamu nevytvoří.

  4.
  Chybějící denní rozpočty;
  Nulové rozpočty;
  Chybějící max CPC sestavy;

  Denní rozpočet není uveden

  Denní rozpočet není uveden

  Denní rozpočet je příliš nízký

  Denní rozpočet je příliš nízký

  Pokud v importním souboru chybí nastavená výše denního rozpočtu, nebo nastavená max CPC, doplní automaticky pro denní rozpočet defaultní nastavení ve výši 800 Kč. Pro max CPC se automaticky doplní 8 Kč.

  V případě, že potřebujete upravit denní rozpočet přímo v souboru, upravte hodnotu ve sloupci “Budget”. Max CPC upravujte přímo ve sloupci “Max CPC”

  Je potřeba vždy změnit na prvním řádku dané kampaně/sestavy v kaskádové struktuře .csv souboru.

  Úprava .csv souboru

  Úprava .csv souboru

  5.
  Špatné kódování souboru;

  Špatné kódování souboru

  Špatné kódování souboru

  Podporujeme soubory .csv a .txt, které mají správnou strukturu. Následně musí být v kódování UTF-16, UTF-8, Windows 1250 nebo ISO-8859-2 (Latin 2). Jako oddělovač doporučujeme tabulátor.

  Jak soubor přeuložíte?

    Microsoft Excel: Soubor > Uložit jako > Typ souboru – (Text (oddělený tabulátory)
    CSV soubory umí otevřít Excel bez nutnosti cokoliv nastavovat. Je-li kódován v UTF-16 (Unicode), bude čeština korektně zobrazena.
    V případě české verze může Microsoft Excel považovat číselnou hodnotu s desetinou tečkou za datum, proto doporučujeme nahradit tečku za čárku (Označte sloupec > Úpravy > Nahradit).

     Pokud se vám nepodaří CSV soubor automaticky otevřít, musíte data naimportovat (Soubor > Otevřít > Typ souboru – Textové soubory). Následně je nutné nadefinovat pravidla pro import textu:

     • Typ zdrojových dat – oddělovač
     • Typ souboru (kódování)
     • Oddělovače – tabulátor
     • Oddělovač desetiných míst – čárka
     OpenOffice.org Calc: Soubor > Uložit jako > Typ souboru – Text CSV
     Při otevírání CSV souboru je nutné nadefinovat následující pravidla pro import textu:

     • Znaková sada (kódování)
     • Oddělovací pole – tabulátor
     • Oddělovač textu – ponechte výchozí nastavení
     Textový editor: Nedoporučujeme používat textové procesory (Microsoft Word, OpenOffice.org Writer), které na rozdíl od textových editorů slouží k vytváření formátovaného textu.
     Pravděpodobné kódování CSV souboru

    • AdWords Editor – UTF-16
    • AdWords Editor a následná úprava v Poznámkovém bloku nebo Excelu – UTF-16
    • Microsoft Excel – UTF-16
    • OpenOffice.org – Windows-1250 (CP-1250)
    • PSPad – dle výchozího nastavení Windows-1250 (CP-1250)
    • Poznámkový blok – Windows-1250 (CP-1250)
    • Exportu z Skliku – dle výchozího nastavení UTF-16
    Využijete možnosti tabulkového procesoru (např. Excel) a soubor “Uložit jako”, následně vyberte podporovaný typ souboru.

   V importu podporujeme:

  • Textový soubor s oddělovači Microsoft Excelu (.csv)
  • Text (oddělený tabulátory) (*.txt)
  • Text v kódu Unicode (*.txt)
  • CSV UTF-8 (s oddělovači) (*.csv)
  • CSV (textový soubor s oddělovači) (*.csv)
  • Přeuložení souboru

   Přeuložení souboru

   6.
   Nepovolené znaky např. vykřičníky v titulku;

   Nepovolené znaky

   Nepovolené znaky

   Pokud se nachází vykřičník v titulcích či vícekrát v textu inzerce, nebude inzerát vytvořen.

   Při tomto upozornění doporučujeme v .csv souboru tyto vykřičníky vyhledat a vymazat. Vykřičníky máte možnost v tabulkovém procesoru (např. Excel) vyhledat pomocí funkce Ctrl +F. Kdy máte pomocí této funkce zároveň možnost hromadné změny těchto vykřičníků (třeba na tečku).
   Úprava v .csv

   Úprava v .csv