Nápověda menu

Implementace pokročilého RTG kódu v GTM

Pro maximální využití dynamického retargetingu v systému Sklik je možné využít pokročilé nastavení, do kterého patří implementace rozšířeného retargetingového kódu pro produkty nebo kategorie.

Implementace pokročilého retargetingu přes Google Tag Manager (GTM)

Předpokladem pro úspěšnou implementaci za pomocí GTM je přenos potřebných parametrů do proměnných. Obvykle se tak děje pomocí datové vrstvy, která mimo jiné nese informaci o typu stránky, na které se návštěvník aktuálně nachází (homepage, product detail, category, cart apod.), název kategorie, produktu nebo i přihlášeného uživatele.

Pokud na stránkách nevyužíváte datovou vrstvu pro GTM, je potřeba obrátit se na vývojáře webového řešení, který provede implementaci dle specifikace.

Příklad datové vrstvy pro GTM na stránce produktu

Z datové vrstvy budete pro využití pokročilého retargetingu potřebovat tyto proměnné:

  • ID produktu, které do XML zapisujete jako ITEM_ID
  • Název kategorie, kterou do XML zapisujete jako CATEGORYTEXT
  • Typ stránky, abychom rozlišili, zda se návštěvník nachází na produktovém detailu, nebo na úrovni kategorie

Pro nastavení spouštění je potřeba v GTM vytvořit pravidla pro úroveň produktového detailu a pro úroveň kategorie. Tato pravidla nám budou spouštět doplnění základního skriptu. Celkem tak budete potřebovat 3 značky, podle toho, na jaké stránce se uživatel aktuálně nachází. Značky spouštíme v momentě, kdy je Model DOM připraven, abychom zajistili, že již máme načteny všechny proměnné, které budete do značek plnit.

Tyto značky si můžete připravit následovně:

Značky v GTM pro pokročilý retargetingový kód
Spouštěcí pravidlo pro detail produktu, kdy je DOM připraven

Základní retargetingový kód

Implementace základního retargetingového kódu se nijak neliší od standardního postupu. Stačí si zkopírovat script s retargeting_id z rozhraní Skliku (v ukázce nahraďte hodnotu 00000 retargeting_id z účtu) a vložit do Vlastní HTML značky se spouštěcím pravidlem na všech webových stránkách.

Základní kód pro retargeting v GTM
Základní kód pro retargeting v GTM

Pokročilý retargetingový kód pro návštěvníky produktů

Abyste obohatili základní script o ID produktu (ITEM_ID) využijte proměnnou, která tuto hodnotu získává z datové vrstvy. V našem případě jsme si předem připravili proměnnou {{ProductID}}. 

Tuto značku pak spouštíme pouze na stránkách s detailem produktu za pomocí připraveného pravidla Page Product detail.

Doplněk kódu pro detail produktu v GTM
Doplněk kódu pro detail produktu v GTM

Pokročilý retargetingový kód pro návštěvníky kategorií

Pro cílení retargetingu na návštěvníky kategorií si obohaťte základní script o hodnotu CATEGORYTEXT, kde rovněž využijte předem připravenou proměnnou. V našem případě je to proměnná {{CategoryName}}. 

Zde je potřeba si dát pozor, aby hodnota využité proměnné přesně odpovídala hodnotám CATEGORYTEXT v XML feedu, aby mohlo dojít ke správnému napárování a dynamický retargeting vydával návštěvníkům produkty z navštívených kategorií.

Používáme-li v XML feedu pro Zboží.cz u jednoho produktu element CATEGORYTEXT vícekrát s rozdílnými hodnotami, musí být shoda s hodnotou v retargetingovém kódu v posledním elementu CATEGORYTEXT dané položky. V opačném případě sklik nedokáže položku napárovat s údaji spojenými s cookies uživatele.

Tuto značku pak spouštíme pouze na stránkách kategorie za pomocí připraveného pravidla Page Category.

Doplněk kódu pro kategorii v GTM
Doplněk kódu pro kategorii v GTM

Testování

Po implementaci je vhodné si ověřit, že nám vše správně funguje. Můžete využít režim náhledu v GTM a projít si několik stránek webu, abychom zkontrolovali správnost spouštění jednotlivých značek. Po rozkliknutí pole se scriptem v náhledu můžete zkontrolovat, jaké proměnné jsou do něj na konkrétní stránce propsány.

Spuštěné scripty v náhledu GTM

Pokud vše dopadlo na jedničku, můžete se v následujících dnech těšit růstu ratargetingových publik DRTG – Návštěvníci produktů a DRTG – Návštěvníci kategorií.Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.