Nápověda menu

Příklady vlastních událostí pro RTG publika

Veškeré následující návody pracují s TAG Managerem a jedním ze způsobů předávání vlastních parametrů do RTG kódu Skliku. V ukázkách pracujeme se zadáváním v rámci scriptu rtgURL.

RTG na uživatele, kteří stahovali obsah z webu

V TAG Manageru nastavíme integrovanou proměnnou Click URL. Jedná se o proměnnou, kde aktivujeme pouze její použití a není zde potřeba cokoliv více specifikovat.

Dále vytvoříme proměnou nazvanou například Download, typ proměnné bude Konstanta. Hodnotu proměnou nastavíme na název stahovaného souboru – tato hodnota se bude propisovat do RTG publika.

V dalším kroku nastavíme nové pravidlo, nazvané Stažení souboru. Typ pravidla bude Kliknutí – pouze odkazy. Dále nastavíme, že se pravidlo spustí pouze při některých kliknutích na odkazy a že Click URL musí odpovídat regulárnímu výrazu (bez ohledu na velikost písmen).

Obsah podmínky Click URL bude následující: \.(pdf|xlsx?|docx?|pptx?|odt|zip|rar|txt|rtf|odp|ods|xlsm|.exe) … v případě, že návštěvník stáhne jeden ze zmíněných typů souborů, tak se spustí právě zmíněné pravidlo.

Pokud by na webu byl pouze jeden typ souboru ke stažení, například .pdf, tak lze zadat že Click URL OBSAHUJE .pdf

V posledním kroku upravíme HTML značku pro rtgUrl(nazvanou například Sklik – rtgUrl – download), tak aby var seznam_rtgUrl obsahoval vytvořenou proměnnou {{Download}}. Spouštěcí pravidlo pro značku bude Stažení souboru. Možnosti spuštění značky nastavíme na neomezeně.

Zápis značky bude následující:

<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var seznam_retargetingId = 0000;
var seznam_rtgUrl = "{{Page URL}}?{{Download}}";
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript" src="//c.imedia.cz/js/retargeting.js"></script>

Ve chvíli, kdy značku vypublikujeme, tak se do RTG kódu začnou propisovat názvy souborů, které uživatel proklik/stáhl.

Správnost nastavení si můžeme ověřit v náhledovém režimu v Tag manageru, kdy v eventu Link Click uvidíme propsaný RTG kód a po přepnutí hodnoty z Names na Values uvidíme vyplněný název co jsme zadávali v proměnných.

V Skliku nastavíme podmínky pro RTG publika tak, že doplníme název stahovaného souboru z proměnné {{Download}}.

RTG na uživatele, kteří se registrovali do newsletteru

V TAG Manageru nastavíme integrovanou proměnnou Form ID. Jedná se o integrovanou proměnnou datové vrstvy, takže zde není třeba nic upravovat.

V dalším kroku nastavíme nové pravidlo ze sekce ZAPOJENÍ UŽIVATELŮ, které bude nazvané Newsletter – registrace. Typ pravidla bude Odeslání formuláře.

V tuto chvíli máme nastavené pravidlo a proměnnou a můžeme tak upravit HTML značku rtgUrl, aby se do ní propisoval odeslaný formulář pro RTG publikum v Skliku.

Značku nazveme například Sklik – rtgUrl – form, přičemž kód upravíme tak, aby var seznam_rtgUrl obsahoval integrovanou proměnnou {{Page URL}} a nově vytvořenou proměnnou {{Form ID}}. Spouštěcí pravidlo pro značku bude Newsletter – registrace. Možnosti spuštění značky nastavíme na neomezeně.

Zápis značky bude následující:

<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var seznam_retargetingId = 0000;
var seznam_rtgUrl = "{{Page URL}}?{{Form ID}}";
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript" src="//c.imedia.cz/js/retargeting.js"></script>

Ve chvíli, kdy značku vypublikujeme, tak se do RTG kódu začnou propisovat vyplněné formuláře pro newsletter, které uživatel odeslal.

Správnost nastavení si můžeme ověřit v náhledovém režimu v Tag manageru, kdy v eventu Form Submit uvidíme propsaný RTG kód a po přepnutí hodnoty z Names na Values uvidíme název vyplněného formuláře.

V Skliku nastavíme podmínky pro RTG publika tak, že doplníme název vyplněného formuláře – můžeme vzít z náhledového režimu v TAG Manageru.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.