Slovník pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A API – Sklik API je jednoduché rozhraní založené na XML-RPC protokolu, které slouží pro flexibilní správu Sklik účtu.
C CPC – (cost per click / cena za proklik) – Sklik rozeznává dvě ceny za proklik, nastavenou maximální cenu za proklik a skutečnou cenu za proklik.
CPT – (cost per thousand / cena za tisíc zobrazení) – V Sklik rozhraní zadáváte CPT v Obsahové síti.
Cílové URL – Cílové URL je URL stránky, která se uživateli zobrazí po kliknutí na inzerát.
CSV – (comma separated value / hodnoty oddělené čárkami) – Tento formát se používá při exportu a importu dat z a do Skliku. V CSV formátu si také můžete stáhnout statistický přehled z Skliku.
CTR – (clickthrough rate / míra prokliku) – Naměřená pravděpodobnost, že na zobrazený inzerát lidé kliknou. Vyjadřuje se v procentech.
Celkový rozpočet – Částka ve výši celkové útraty, po jejímž dosažení se pozastaví zobrazování kampaně.
Celkový počet prokliků – Počet prokliků stanovující hranici, po jejímž dosažení se pozastaví zobrazování kampaně.
Cena konverze – Cena vynaložená na jednu konnverzi (cena / konverze)
Cookies – Návštěvník příchozí přes reklamu Sklik je rozeznán díky uloženému záznamu v počítači tj. souboru cookie s platností 30 dní.
D Denní rozpočet – Denní rozpočet je maximální částka, kterou jste ochotni za den utratit.
Dynamický inzerát – Inzerát s dynamickou proměnnou, která bude nahrazena klíčovým slovem ve Vyhledávací síti.
F Favicon – Favicon (též favicon.ico) je nejčastěji ikona o velikosti 16×16 px umístěná v rootu webu pod názvem favicon.ico. Favicona se nejčastěji zobrazuje v adresním řádku, na panelu se stránkou a v nabídce záložek/oblíbených.
Frázová shoda – Frázová shoda je určena zejména pro skutečné víceslovné fráze, například jízdní řády, kontaktní čočky a podobně. Inzeráty se zobrazí na všechny dotazy obsahující klíčové slovo v přesném znění a pořadí. Klíčové slovo ve frázové shodě se zapisuje s uvozovkami kolem celého výrazu. Při frázové shodě se slova nebudou skloňovat a časovat, takže se mohou hodit i pro jednoslovné „fráze“, které skloňovat a časovat nechcete (například prodáváte knížky od hrabala, ale neprodáváte hrábě).
G GeoIP – Regionální cílení je postaveno na metodě GeoIP. Umožňuje zjistit, kde se nachází návštěvník dle IP adresy jeho internetového připojení.
H Hodnota konverze – Naměřená hodnota informuje o ziskovosti.
I IP adresa – Unikátní číslo identifikující počítač v síti Internet, např. 77.75.72.226
K Kampaně – Logické celky, které sdružují sestavy se společnými vlastnostmi.
Klíčová slova – klíčová slova (zkratka KW z anglického KeyWords) se označují texty zadané inzerentem do sestavy. Klíčové slovo může mít jedno nebo více normálních slov. Může to tedy být jak jednoduché slovo, tak sousloví. Klíčová slova zadává inzerent, aby určil, kdy se inzeráty mají zobrazovat. Pokud uživatel hledá nějaké dotaz, který obsahuje klíčové slovo, inzerát se zobrazuje.
Kontextová síť – Viz Obsahová síť.
Konverze – Konverze je stav, kdy se návštěvník vašich stránek, stává zákazníkem. Nejde ale jen o to, jestli návštěvníci na vašich stránkách něco nakoupí. (Co považujete na vašich webových stránkách za konverzi je jen na Vás).
Konverzní poměr – Podíl lidí, kteří na daných stránkách uskuteční konverzi (například si něco koupí). Vyjadřuje se v procentech.
Konverzní stránka – Webová stránka, na které je umístěn konverzní kód.
M Maximální CPC – Maximální cena prokliku je maximální cena, kterou jste ochotni utratit za jeden proklik. Je možné ji nastavit pro celou sestavu nebo pro jednotlivá slova. Nejnižší možná hodnota maximální CPC je dvacet haléřů (někdy též označovaná jako minimální CPC).
N Návštěva – Návštěva neznamená totéž co proklik. Programy Sklik a AdWords měří prokliky, zatímco například služba Google Analytics nebo Top List uvádí návštěvy webových stránek.
Neaktivní klíčové slovo – Pokud klíčová slova nasbírají při velkém počtu zobrazení jen málo nebo žádné prokliky, automaticky se deaktivují.
Neplatné klikání (Click fraud) – Sklik je chráněn proti umělému vyklikávání několika mechanismy, které pravidelně kontrolujeme a déle rozvíjíme.
O Obsahová síť – Je tvořena skupinou nejnavštěvovanějších webů českého internetu a dalšími několika tisíci partnerských webů, které na svých stránkách zobrazují kontextovou reklamu Skliku. Každý měsíc se pak Obsahová síť rozrůstá o stovky nově připojených webů.
Optimalizace denního rozpočtu – Rozkládání zobrazování reklamy do celého dne tak, aby nedošlo k vyčerpání denního rozpočtu již v dopoledních hodinách.
P Peněženka – Peněženka, označovaná též jako Seznam Peněženka, je služba provozovaná společností Seznam.cz. Je určena pro centrální úhradu plateb za služby Seznamu. Další informace o Peněžence.
PNO – Podíl nákladů na obrat. (cena / hodnota konverzí)
PPC – Platba za proklik. Zkratka PPC je z anglického výrazu Pay Per Click. Jako PPC se označuje princip na kterém fungují tzv. PPC inzertní systemy, tedy systémy platby za proklik.
Proklik – Proklik je jedno kliknutí na zobrazený inzerát, které uživatele přivede k návštěvě inzerované stránky. Jako proklik se počítá každé kliknutí uživatele na inzerát, i když je třeba cílová stránka mimo provoz.
Přesná shoda – Při přesné shodě se inzeráty zobrazí pouze na dotazy, které zcela přesně odpovídají celému klíčovému slovu. Klíčové slovo se nebude skloňovat.
S Sestava – Sestavy sdružují inzeráty a jejich klíčová slova do logických celků tak, že se při vyhledání klíčového slova ze sestavy zobrazuje inzerát z téže sestavy. Sestavy se dále sdružují do kampaní — každá sestava je v nějaké kampani.
Skutečná CPC – Skutečná cena prokliku je reálná cena, která je učtována za proklik. Každý proklik může mít jinou cenu. Skutečná CPC se vypočítá tak, že se nastavená cena za proklik sníží na nejnižší možnou částku, která inzerátu ještě stačí k tomu, aby se udržel na své pozici před konkurencí (zvýšená o jeden halíř a zaokrouhlená na desetníky směrem nahoru). Skutečná CPC může být nižší než cena, kterou si nastavíte jako maximální, ale samozřejmě nemůže být vyšší (maximální cenu nepřekročíme). Zkratka CPC je z anglického výrazu Cost Per Click, tedy cena za proklik.
Sledovací URL – Pro rozlišení uživatelů v měřících nástrojích ze zdroje Sklik, můžete označkovat Cílové URL adresy všech inzerátů.
Statistický přehled – Pohled na statistická data lze získat vygenerováním statistickému přehledu v záložce Statistiky.
Stop slova – V systému Sklik existují tzv. stop slova (např. předložky, spojky, samostatná čísla), která jsou systémem při vydávání inzerce ignorována.
T Top pozice – Na Top pozicích se zobrazují až 3 nejúspěšnější inzeráty. Jsou graficky odlišeny od přirozených výsledků vyhledávání.
Transakce – Za transakci se považuje každá návštěva konverzní stránky jedním uživatelem za delší čas než je 15 minut.
U URL – URL je totéž, co internetová adresa. Je to takové to http://něco… . Sklik rozeznává URL viditelné (zobrazené) a URL cílové. URL vychází z anlického výrazu Unique Resource Locator, tedy jednoznačné určení zdroje.
V Viditelné URL – URL adresa stránky, která se zobrazuje v inzerátu (obvykle zeleně). Po kliknutí na inzerát se uživatel dostane na Cílové URL.
Volná shoda – Výchozí stav klíčových slov. Při volné shodě klíčových slov se budou slova skloňovat a bude se jim odstraňovat diakritika, aby inzeráty spustily v co nejvíce případech. Inzeráty se zobrazí na všechny dotazy obsahující celé klíčové slovo.
Vyhledávací síť – Inzeráty se zobrazují na nejpoužívanějším českém vyhledavači Seznam.cz a ve vysledcích vyhledávání služeb Zbozi.cz, Sbazar.cz nebo Seznam Encyklopedie.
Vylučující slovo – Dotazy obsahující toto slovo inzerát nespustí. Vylučující slova se budou skloňovat. Vylučující slova lze zadat na úrovni sestavy i kampaně.
Z Zobrazené URL – Viz Viditelné URL.