Slovník pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A API – Sklik API je jednoduché rozhraní založené na XML-RPC protokolu, které slouží pro flexibilní správu Sklik účtu.
C CPC – Cost per click / cena za proklik. Sklik rozeznává dvě ceny za proklik, nastavenou maximální cenu za proklik a skutečnou cenu za proklik.
CPT – Cost per thousand / cena za tisíc zobrazení. V Sklik rozhraní zadáváte CPT v obsahové síti.
Cílová URL – Cílové URL je URL stránky, která se uživateli zobrazí po prokliku inzerátu.
CSV – Comma separated value / hodnoty oddělené čárkami. Tento formát souboru se používá při exportu a importu dat z a do Skliku. V CSV formátu si také můžete stáhnout statistický přehled z Skliku.
CTR – Clickthrough rate / míra prokliku. Naměřený poměr mezi počtem zobrazení inzerátu a počtem jeho prokliků. Vyjadřuje se v procentech.
Celkový rozpočet kampaně – Částka celkové útraty, po jejímž dosažení se pozastaví zobrazování kampaně.
Celkový počet prokliků kampaně– Počet prokliků stanovující hranici, po jejímž dosažení se pozastaví zobrazování kampaně.
Cena konverze – Cena vynaložená na jednu konverzi. Počítá se jako podíl celkové ceny za reklamu a počtu uskutečněných konverzí.
Cookies – Malé soubory uložené v prohlížeči uživatele. Návštěvník příchozí přes reklamu Sklik je rozeznán díky souboru cookie s platností 30 dní.
D Denní rozpočet kampaně – Denní rozpočet je maximální částka, kterou jste ochotni denně za kampaň utratit.
Dynamický inzerát – Inzerát s dynamickou proměnnou, která bude nahrazena klíčovým slovem. funguje ve vyhledávací síti.
F Favicon –  Nejčastěji ikona o velikosti 16×16 px umístěná v rootu webu pod názvem favicon.ico. Favicona se nejčastěji zobrazuje v adresním řádku, na panelu se stránkou a v nabídce záložek/oblíbených.
Frázová shoda – Zajišťuje zobrazování inzerátů na všechny dotazy obsahující klíčové slovo v přesném znění a pořadí. Klíčové slovo ve frázové shodě se zapisuje s uvozovkami kolem celého výrazu. Při frázové shodě se slova nebudou skloňovat a časovat, takže se mohou hodit i pro jednoslovné „fráze“, které skloňovat a časovat nechcete. Frázová shoda je však určena zejména pro skutečné víceslovné fráze, například jízdní řády, kontaktní čočky a podobně.
G GeoIP -Metoda na které je postaveno regionální cílení. Umožňuje zjistit, kde se nachází návštěvník dle IP adresy jeho internetového připojení.
H Hodnota konverze – Naměřená hodnota informuje o ziskovosti dané kampaně/sestavy.
I IP adresa – Unikátní číslo identifikující počítač v síti Internet, např. 77.75.72.226
K Kampaně – Logické celky, které sdružují reklamní sestavy.
Klíčová slova – Klíčová slova (zkratka KW z anglického KeyWords) se označují texty zadané inzerentem do sestavy. Klíčové slovo může sestávat z jednoho nebo více slov. Může to tedy být jak jednoduché slovo, tak sousloví. Klíčová slova zadává inzerent, aby určil, kdy se jeho inzeráty mají zobrazovat. Pokud uživatel hledá nějaký dotaz, který obsahuje klíčové slovo z inzerátova účtu, inzerát se zobrazuje.
Konverze – Stav, kdy se návštěvník vašich stránek, stává zákazníkem, respektive provede konverzi. Nejde ale jen o to, jestli návštěvníci na vašich stránkách něco nakoupí. Záleží jen na Vás, co nastavíte jako konverzní cíl (může to být vyplnění formuláře, přihlášení k odběru newsletteru, aj.).
Konverzní poměr – Procentuální vyjádření lidí, kteří na vašem webu provedli konverzi. Počítá se jako podíl celkového počtu návštěvníků a počtu lidí, kteří konverzi uskutečnili.
Konverzní stránka – Webová stránka, na které je umístěn konverzní kód.
M Maximální CPC – Maximální cena, kterou jste ochotni utratit za jeden proklik. Je možné ji nastavit pro celou sestavu nebo pro jednotlivá slova. Nejnižší možná hodnota maximální CPC je 50 haléřů (někdy též označovaná jako minimální CPC).
N Návštěva – Návštěva neznamená totéž co proklik. Programy Sklik a AdWords měří prokliky, zatímco například služba Google Analytics nebo Top List uvádí návštěvy webových stránek.
Neaktivní klíčové slovo – Klíčové slovo, které nasbírá při velkém počtu zobrazení malý počet prokliků nebo žádné prokliky. Takováto klíčová slova se automaticky deaktivují.
Neplatné klikání (Click fraud) – Umělé vyklikávání inzerce. Sklik je chráněn proti umělému vyklikávání několika mechanismy, které pravidelně kontrolujeme a déle rozvíjíme.
O Obsahová síť – Je tvořena skupinou nejnavštěvovanějších webů českého internetu a dalšími několika tisíci partnerských webů, které na svých stránkách zobrazují kontextovou reklamu Skliku. Každý měsíc se pak Obsahová síť rozrůstá o stovky nově připojených webů.
Optimalizace denního rozpočtu – Rozkládání zobrazování reklamy do celého dne tak, aby nedošlo k vyčerpání denního rozpočtu již v dopoledních hodinách.
P Peněženka – Služba provozovaná společností Seznam.cz. Je určena pro centrální úhradu plateb za služby Seznamu. Další informace o Peněžence naleznete na https://napoveda.seznam.cz/cz/klientska-zona/kz-penezenka-n/o-penezence/.
PNO – Podíl nákladů na obratu. Počítá se jako podíl celkové ceny za reklamu a hodnoty uskutečněných konverzí. Vyjadřuje se v procentech.
PPC – Pay per Click / platba za proklik. Jako PPC se označuje princip na kterém fungují tzv. PPC inzertní systemy, tedy systémy platby za proklik.
Proklik – Proklik je jedno kliknutí na zobrazený inzerát, které uživatele přivede k návštěvě inzerované stránky. Jako proklik se počítá každé kliknutí uživatele na inzerát, i když je třeba cílová stránka mimo provoz.
Přesná shoda – Při přesné shodě se inzeráty zobrazí pouze na dotazy, které zcela přesně odpovídají celému klíčovému slovu. Klíčové slovo v přesné shodě se neskloňuje, nečasuje a neodstraňuje se mu diakritika. Klíčové slovo v přesné shodě se z obou stran ohraničuje hranatými závorkami [].
S Sestava – Sestavy sdružují inzeráty a klíčová slova do logických celků tak, že se při vyhledání klíčového slova ze sestavy zobrazuje inzerát z téže sestavy. Sestavy se dále sdružují do kampaní – každá sestava je v nějaké kampani.
Skutečná CPC – Skutečná cena prokliku je reálná cena, která je učtována za proklik. Každý proklik může mít jinou cenu. Skutečná CPC se vypočítá tak, že se nastavená cena za proklik sníží na nejnižší možnou částku, která inzerátu ještě stačí k tomu, aby se udržel na své pozici před konkurencí (zvýšená o jeden halíř a zaokrouhlená na desetníky směrem nahoru). Skutečná CPC může být nižší než cena, kterou si nastavíte jako maximální, ale samozřejmě nemůže být vyšší (maximální cenu nepřekročíme).
Sledovací URL – Pro rozlišení uživatelů v měřících nástrojích ze zdroje Sklik, můžete označkovat Cílové URL adresy všech inzerátů.
Statistický přehled – Pohled na statistická data lze získat vygenerováním statistickému přehledu v záložce Statistiky.
T Top pozice – Pozice nejúspěšnějších inzerátů v aukci. Na top pozicích se zobrazují až 4 nejúspěšnější inzeráty. Jsou graficky odlišeny od přirozených výsledků vyhledávání.
U URL – URL je internetová adresa, tzn. určuje umístění dokumentu na internetu. Sklik rozeznává URL viditelné (zobrazené) a URL cílové. Zkratka URL vychází z anglického výrazu Unique Resource Locator, tedy jednoznačné určení zdroje.
V Viditelné URL – URL adresa stránky, která se zobrazuje v inzerátu. Po kliknutí na inzerát se uživatel dostane na Cílové URL.
Volná shoda – Při volné shodě klíčových slov se budou slova skloňovat a bude se jim odstraňovat diakritika, aby se inzeráty zobrazily v co nejvíce případech. Inzeráty se zobrazí na všechny dotazy obsahující celé klíčové slovo.
Vyhledávací síť – Inzeráty se zobrazují na nejpoužívanějším českém vyhledavači Seznam.cz a ve výsledcích vyhledávání služeb Zbozi.cz, Sbazar.cz nebo Seznam Encyklopedie.
Vylučující slovo – Dotazy obsahující toto slovo inzerát nespustí. Vylučující slova se budou skloňovat. Vylučující slova lze zadat na úrovni sestavy i kampaně.
Z Zobrazené URL – Viz Viditelné URL.