Nezobrazování reklam

Nastavení kampaně
Častým důvodem nezobrazování reklam je nevhodně zvolené nastavení kampaně (celkový rozpočet, konec kampaně, dosažení stanoveného počtu prokliků, nebo regionální cílení) ≫ do nastavení kampaně.

Nevhodně zvolená kombinace typů cílení
Častým důvodem nezobrazování reklam je nevhodně zvolená kombinace cílení (umístění, retargeting, témata, zájmy, klíčová slova) ≫ kombinace typů cílení.

Kontrola brzy po zadání
Data v systému jsou zpracovávaná dávkově. Z důvodu vytížení systému může být zaznamenána po delším časovém úseku.

Vylučující slova / duplicitní klíčová slova
Zkontrolujte si vylučující slova na úrovni kampaně a sestavy, zda nedochází ke křížení s klíčovými slovy v sestavách. ≫ do vylučujících slov

Vyčerpaný denní limit
Systém zpracovává data dávkově a může dojít k situaci, kdy máte vyčerpaný denní limit, ale v rozhraní ještě nevidíte kompletní čísla. Ujistěte se, že nedošlo k jeho překročení, které zastavilo vydávání reklam. ≫ do nastavení rozpočtu

Zobrazení na další stránce vyhledávání
Nevidíte-li se na první stránce, může se reklama objevovat na jedné z dalších stránek vyhledávání.

Optimalizace denního rozpočtu
Optimalizace je funkce, která zajišťuje rovnoměrné čerpání denního rozpočtu během dne. ≫ více informací o optimalizaci denního rozpočtu

Zamítnutá / Pozastavená reklama
Důvodem, proč se reklama nezobrazuje, může být to, že byla reklama zamítnuta či pozastavena. Zkontrolujte si tento status v rozhraní vašeho účtu. ≫ nejčastější důvody zamítnuté reklamy

Technická chyba
Pokud ani jedna z uvedených možností nezobrazování neodpovídá vašemu případu, nemáte za daný den statistiky a kampaň, sestava s klíčovými slovy i reklama jsou aktivní, kontaktujte nás a popište, prosím, váš problém co nejpodrobněji (verze prohlížeče, screenshot rozhraní Skliku, případně vyhledávání, atd.)

Chcete další informace? Napište technické podpoře Skliku.